Spinoza

Salgsutvikling

Når så du sist at dine rådgivere eller salgskonsulenter slo sin gamle rekord?Når var sist en av dine medarbeidere fikk tilslag på en stor ny kontrakt med en helt ny ide?
Vår spesialitet er kompetansehevning i den delen av organisasjonene som ivaretar

mann_i_sky

Revitalisering

Har organisasjonen din evne til å tilpasse seg endringstakten i din bransje? Oppnår dere resultat i tråd med forventningene?
Det handler om evnen og viljen til å omstille seg og tenke nytt.
I Spinoza liker vi å ha rollen som utfordrer

Ute 6 lys

Coaching - Lederutvikling

Opplever du lite fremdrift og entusiasme blant dine medarbeidere? Er det vanskelig å bryte gamle mønstre? Det hender at ledere på topp- og mellomnivå trenger inspirasjon og sparring for å få ut potensialet blant sine ansatte og nå de målene de er satt til å nå!

Glede

Bare når du er i tilstand av glede skapes den energi som tar ut det beste i deg og øker din handlingsevne.
Gleden skapes når hele deg som person er aktiv,

Innsikt

Det tar tid å mobilisere hele deg, stans iaktta, kjenn etter for å finne innsikten om deg selv i relasjon til den omverden du er i.
Forsterker du din innsikt og kombinerer denne. 

Action

Det er din egen aktivitet og innstilling som avgjør resultatene dine og den veien du går!
Det handler om å ta action – ikke stå stille – være villig til å gå utenfor egen komfortsone.