360º Lederevaluering

360º Lederevaluering

Spinoza har i samarbeid med Humetrica, utviklet et skreddersyd, web-basert 360º profilverktøy for alle i salg og rådgiverfunksjoner; GSK profilen.
GSK Profilen er ment å bevisstgjøre den enkelte om sitt ståsted og motivere for videre utvikling. Profilen er skreddersydd for organisasjoner, avdelinger eller team der rådgivning og salgsfokus står sentralt og/eller der ønsket er å utvikle dette sterkere.

Den enkelte får illustrert sin GSK profil gjennom tilbakemelding fra et utvalg av egne kunder, kollegaer og overordnede. Disse sammenlignes opp mot egen vurdering.Vi skreddersyr hvordan GSK kan benyttes i din avdeling for å optimalisere den enkeltes og avdelingens resultater.

Gjennom vårt samarbeid med Humetrica, kan vi gjennomføre en 360º analyse av leders ferdigheter innen:

  • Kommunikasjon
  • Delegering
  • Tillit
  • Veiledning
  • Konsultasjon
  • Rådgivning
  • Konfrontasjon
  • Beslutning

Analysen gir leder selv, over-, side- og underordnede anledning til å besvare spørsmål vedrørende leders atferd i ulike situasjoner. Vi følger den enkelte over tid, og fokuserer på å bevisstgjøre positiv utvikling, både målbare og mindre målbare.