Arbeidsmetoder

Arbeidsmetoder

I Spinoza implementerer vi våre kunnskaper og filosofi i tett samarbeid med våre kunder slik at de kommer i sterkere posisjon til å levere optimale resultater. Vår intensjon er at våre kunder skal komme i posisjon til selv å videreføre de prosesser/det fokus som vi implementerer. Vi i Spinoza kommer inn som fasilitator for å kvalitetssikre og diskutere fremdriften.
Optimale resultater krever en god kartlegging av situasjonen i startfasen. Dette inkluderer som regel 1:1 samtaler med nøkkelpersoner og ofte benytter vi egnet profilverktøy for å tydeliggjøre ståsted som skaper retning og mål for aktivitetene.
Med dette sikrer vi en felles plattform, ståsted og motivasjon for planlagte aktiviteter.

Effektiv utvikling/læring oppnås best i en kombinasjon av:

 • Felles faglige samlinger
 • Gruppe-/individuelle case og treningsoppgaver
 • Individuell coaching

Effektiv utvikling/læring krever fokus over tid relatert til daglige utfordringer. Vi er opptatt av å få jobbe med kundene våre i et langsiktig perspektiv for å sikre varige og gode resultater.

Faktorer for vellykket læring og utviklingsprosesser:

 • Konkretisering
 • Aktivisering
 • Motivering
 • Progresjon
 • Variasjon
 • Individualisering
 • Samarbeid
 • Evaluering

I Spinoza bruker vi verktøy når det kan hjelpe oss til å gjøre bedre vurderinger og beslutninger. Vi har tett samarbeid med Humetrica innen verktøy og målinger.

Spinoza har tett samarbeid med Humetrica innen verktøy og målinger.

Humetrica startet opp i 1990 og har tung erfaring på verktøy for måling og utvikling av de menneskelige ressursene i store industri- og finanskonsern, organisasjoner og etater.
Fra 2002 ble Humetrica rendyrket, med fokus på utvikling og rasjonell web basert drift av verktøyene og effektivisering av utnyttelsen av analyser og rapporter.

Humetrica jobber blant annet med Tine, Statsbygg, Evry, Jernbaneverket, Oljedirektoratet, Avinor m.fl.

Humetricas nettsider ->