Coaching- Lederutvikling

Coaching- Lederutvikling

Opplever du lite fremdrift og entusiasme blant dine medarbeidere? Er det vanskelig å bryte gamle mønstre?
Det hender at ledere på topp- og mellomnivå trenger inspirasjon og sparring for å få ut potensialet blant sine ansatte, og nå de målene de er satt til å nå! I Spinoza har vi spesialkompetanse på utvikling av dyktige ledere og medarbeidere i viktige nøkkelroller.
Vi jobber med å bevisstgjøre egen lederstil og din påvirkning på andre. Vi motivere til utvikling. Som en del av vår coching, er det ofte verdifullt å gjennomføre en 360º

Les mer om 360 lederevaluering

Våre spesialområder er:

  • Utvikling av vinner-team
  • Identifisering og tydeliggjøring av forventninger
  • Coaching for å sikre medarbeideres utvikling
  • Balansering av fokus på mestring vs. prestasjon
  • Gjennomføring av vanskelig samtaler og konfliktløsing

Kaffekopp

Vi jobber individuelt med den enkelte leder, og i gruppesamlinger