Organisasjonsanalyse

Organisasjonsanalyse

Humetrica OrganisasjonsAnalyse er et standardisert verktøy, som benyttes for å foreta en grundig kartlegging av arbeidsmiljøet.
Alle ansatte svarer på spørreskjema om viktige aspekter ved sitt psykososiale arbeidsmiljø.
Konseptet består av organisasjonsanalyse, lettleste og forståelige rapporter, samt praktiske
Både større og mindre virksomheter benytter dette verktøyet til en regelmessig gjennomgang av sitt psykososiale arbeidsmiljø.

Så langt har over 200.000 arbeidstakere deltatt i denne analysen, det gir et unikt normeringsgrunnlag for kvaliteten.

Organisasjonsanalysen berører disse 10 hovedområdene:

  • Ledelse 
  • Teamwork
  • Utvikling 
  • Rivalisering 
  • Jobbtilfedshet
  • Medvirkning
  • Kundeorientering
  • Kvalitetsfokus
  • HMS
  • Policy/Kompetanse