Salgsutvikling

Nå dine salgsmål

Vi analyserer og tydeliggjør hva som skal til for å sette ekstra fart og heve treffsikkerheten mot salgsmålene deres.

Salgsutvikling, fokusområder:

 1. Arbeidsmetodikk og struktur i salgsarbeidet
 2. Nykunde-salget, nye tanker og kreativitet
 3. Salgpsykologi, innsikt og forståelse på hvordan dette påvirker salgene
 4. Salgscase, bygge opp pipline av kundecase
 5. Closing av avtaler- øke closing i %.
 6. Kundelojalitet, knytte kunden nærmere til deg. Strategisk utvikling av kundemassen på kort og lang sikt.

Omstilling, team- og lederutvikling

Omstilling

Hyppige tilpasninger og omstillinger er gjerne kjennetegn og en nødvendighet i de fleste organisasjoner. Om det er i forbindelse med fusjoner, oppkjøp, konkurranse- eller markedsmessige tilpasninger, er det like viktig å forvisse seg om at organisasjonen tilrettelegger og involverer for den nødvendige omstillingen.

For å sikre en mest mulig vellykket endring, vil en ekstern aktør som fasiliterer i prosessen ofte være nøkkelen til dette.

Ta temperaturen! Er teamet eller organisasjonen din i godlaget slik at den oppnår sine forventede resultater og når sine mål?

Få et skreddersydd opplegg som passer ditt team eller din organisasjon hvor vi kartlegger situasjonen og fasiliteter i prosessen for viktige utviklende tiltak. I kartleggingen benytter vi 1:1 samtaler eller for litt større organisasjoner vårt standardiserte verktøy for en grundig arbeidsmiljøkartlegging.

Det handler om å frigjøre for mulige hindringer for resultatoptimalisering som ligger der bevist eller ubevisst!

Teamutvikling

Spesialområder er:

 • Identifisering og tydeliggjøring av forventninger
 • Hvordan skal jeg coache og sikre mine medarbeideres utvikling?
 • Har jeg balansert fokus på mestrings- vs. prestasjonsorientering?
 • Hvordan skal jeg ta tak i de som ikke leverer?
 • Gjennomføring av vanskelig samtaler og løse opp i konflikter
 • Utvikling av vinnerteam, bygge kultur.