Vår Filosofi

Vår Filosofi

Vår filosofi er inspirert av Baruch de Spinozas ( 1632 – 1677) filosofi samt Arne Næss (1912-2009) sin tolkning av ham. Baruch de Spinozas mål var å forene kropp og sjel, religion og vitenskap. Han ville formeen etikk, hvor målet var å vise hvordan vi kan utvikle oss til å leve som frie mennesker imeningsfulle liv.

Kjærlighet, dugelighet, makt til frihet, streben og sjenerøsitet er nøkkelbegreper iSpinozas filosofi. Fremfor alt inspirerer hans tekster til egenaktivitet. Arne Næss viser til utfordringen for oss alle til å komme nærmere oss selv, vårt sanne vesen.

Det vises ofte til de tre Næssiske –ismer:

• Empirisme (stol på erfaring)

• Skeptisme (still spørsmål ved alt)

• Possiblilisme (alt er mulig)