Våre verdier

Våre Verdier

Dette er grunnlaget for å oppnå en resultatorientert gjennomslagskraft! Vi har fokus på disse verdiene for, å motivere til å ta ut ditt fulle potensiale og sterk mestringsevne.
Våre verdier har utgangspunkt i tre nøkkelområder inspirert av Baruch de Spinozas filosofi samt Arne Næss sin tolkning av denne:

Glede 
Bare når du er i tilstand av glede skapes den energi som tar ut det beste i deg og øker din handlingsevne. Gleden skapes når hele deg som person er aktiv, du er i action.

Innsikt 
Det tar tid å mobilisere hele deg, stans iaktta, kjenn etter for å finne innsikten om deg selv i relasjon til den omverden du er i. Forsterker du din innsikt og kombinerer denne med læring og kunnskap om ditt arbeidsfelt har du tilnærmet ubegrensede muligheter.

Action 
Det er din egen aktivitet og innstilling som avgjør resultatene dine og den veien du går! Det handler om å ta action – ikke stå stille – være villig til å gå utenfor egen komfortsone.